Загальні умови використання сайту Geliar-store.com

       Нижчевикладене є умовами угоди між Geliar-store.com (надалі «інтернет-магазин», «веб-сайт», «продавець») та користувачем (надалі «користувач», «покупець») щодо придбання товарів або послуг через мережу інтернет (надалі «Умови»).
Якщо Ви не погоджуєтеся з цими Умовами - Ви не зможете придбати товари та послуги Geliar-store.com, у свою чергу, придбання з Вашого боку товарів та послуг Geliar-store.com з використанням інтернет-магазину - є підтвердженням того, що Ви погодилися з цими Умовами.
   1. Загальні положення
1.1. Інтернет-магазин надає Вам можливість користуватися веб-сайтом на викладених далі умовах.
1.2. Відкриваючи будь-яку сторінку веб-сайту, Ви погоджуєтесь дотримуватись цих умов.
1.3. Ці умови можуть у будь-який час оновлюватись без попереднього повідомлення про це користувачу. Кожного разу, коли Ви використовуєте веб-сайт - Ви повинні перевіряти умови на наявність змін.
   2. Статус інтернет-магазину
2.1. Інтернет-магазин є власністю продавця і призначений для дистанційного продажу товарів та послуг Geliar-store.com через мережу інтернет.
2.2. Продавець зберігає за собою право на свій власний розсуд припинити продаж товарів і надання послуг, а також регулювати доступ до їх придбання.
2.3. Продавець зберігає за собою право змінювати, видаляти або розміщувати в інтернет-магазині будь-яку інформацію про товари та послуги. При цьому, продавець може змінювати ціни на товари та послуги, а також припинити функціонування інтернет-магазину або модифікувати будь-який його розділу на свій власний розсуд і без завчасного попередження.
2.4. Для перегляду інформації про товари та послуги від користувача не вимагається окремих заходів, зокрема реєстрації або укладання угоди на користування ресурсами інтернет-магазину. У той же час, за рішенням продавця та з метою отримання покупцем додаткових переваг користування інтернет-магазином, як то: знижки, бонуси, розсилка повідомлень тощо, може бути запроваджена обов’язкова реєстрація на веб-сайті. Умови такої реєстрації визначаються продавцем.
2.5. Використання інтернет-магазину для перегляду інформації про товари і послуги товарів, а так само для оформлення замовлень є для користувачів безкоштовним.
2.6. Операції з придбання товарів та послуг з використанням інтернет-магазину регулюються договором - офертою на купівлю товару (послуг) через інтернет – магазин (надалі «договір»).
2.7. Сплативши самостійно оформлене в інтернет-магазині замовлення, покупець отримує у власність замовлений товар або послугу на умовах договору.
2.8. Інформація, розміщена в інтернет-магазині, є загальнодоступною, якщо інше не передбачено цими умовами.
2.9. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність відомостей, наданих користувачем при оформленні замовлення.
2.10. Інтернет-магазин має право направляти зареєстрованому користувачу засобами електронної пошти, СМС або іншими чином інформацію про умови використання інтернет-магазину, а також інші відомості про переваги його використання.
   3. Статус покупця
3.1. Покупцем може бути фізична або юридична особа, що самостійно оформила замовлення на ресурсі інтернет-магазину на умовах публічної оферти.
3.2. Факт оплати відвідувачем самостійно оформленого в інтернет-магазині замовлення означає прийняття ним умов публічної оферти інтернет-магазину та укладення договору.
3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданих при оформленні замовлення відомостей. 
   4. Порядок оформлення, оплати і виконання замовлення
4.1. Для належного оформлення замовлення в інтернет-магазині, користувач надає про себе наступну інформацію: прізвище, ім’я, адресу електронної пошти, телефон, реквізити доставки, а за потреби – також інші відомості, що спрямовані на належне виконання його замовлення.
4.2. Волевиявлення покупця здійснюється за допомогою внесення останнім відповідних даних у форму замовлення в інтернет-магазині і оплати покупцем самостійно оформленого замовлення на умовах договору.
4.3. Інтернет-магазин не здійснює редагування інформації про покупця.
4.4. Порядок оплати, термін доставки, термін виконання замовлення та інші істотні умови обумовленні в договорі. 
   5. Доступ до інформації про Покупця
5.1. Інформація, надана покупцем є конфіденційною.
5.2. Інтернет-магазин використовує інформацію про покупця для забезпечення нормального функціонування інтернет-магазину (зокрема, але не виключно, для відправки повідомлень покупцеві про умови використання інтернет-магазину, про хід виконання замовлення, надання додаткових послуг, контролю якості тощо).
   6. Обмежена відповідальність
6.1. Єдина і максимальна відповідальність продавця перед покупцем з будь-якої причини обмежена сумою, сплаченою покупцем за придбання товарів та послуг.
6.2. Продавець та будь-який з його партнерів, дилерів або постачальників не несуть відповідальності за будь-який непрямий, спеціальний, випадковий, або подальший збиток, (включаючи збитки у бізнесі, зменшення прибутків, судові справи або подібні витрати та збитки), незалежно від того, що вони базувалися на порушенні договору, порушенні гарантії, недбалості, в результаті використання товару або послуги, або іншим способом, навіть якщо заздалегідь було повідомлено про можливість такого збитку.
   7. Інше
7.1. Ці умови повинні розглядатися в тому вигляді, як вони опубліковані і повинні застосовуватися та тлумачитися відповідно до законів України. Будь-які дії покупця, що стосуються його претензій, повинні бути заявлені в межах строків, визначених чинним законодавством України.
7.2. Зміст цих умов має бути викладений і зрозумілий таким чином, щоб їх сенс був однаково рівнозначним для обох сторін. Якщо будь-яка з частин цих умов буде визнана неправильною або недійсною, ця частина має бути приведена у відповідність із законом, щоб відобразити вихідні наміри та інтереси обох сторін. Інші частини повинні залишатися чинними.
Договір – оферта на купівлю товару (послуг) через інтернет - магазин
Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) інтернет-магазину Geliar-store.com (надалі по тексту – «Продавець») з фізичною або юридичною особою (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови здійснення купівлі - продажу товарів та послуг дистанційним способом (тобто через інтернет – магазин).
Моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти договір (акцептом оферти) вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього договору. Текст договору – на купівлю товару (послуг) через інтернет - магазин (далі – Договір) розміщений за електронною адресою: Geliar-store.com
Умови даного Договору регулюють взаємовідносини інтернет – магазину і Покупця, та ґрунтуються на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів» тощо.
   1. Терміни та визначення
«Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети, продаж яких здійснюється через інтернет - магазин.
«Послуги» - дії Продавця, спрямовані за задоволення інтересів Покупця.
«Інтернет - магазин» - веб-сайт Продавця, створений для укладення за допомогою мережі інтернет Договорів на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом товару (послуг).
   2. Предмет договору
Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю товар (послуги), а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар (послуги) на умовах цього Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж в інтернет – магазині, у тому числі:
добровільний вибір Покупцем товарів в інтернет – магазині;
самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет – магазині;
оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет – магазині;
виконання і передання замовленого товару Покупцю у власність на умовах цього Договору;
отримання послуг, визначених інтернет – магазином.
   3. Порядок оформлення замовлення
Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет – магазині через відповідні форми веб-сайту, або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, вказаному в розділі контактів інтернет – магазину.
Строк формування замовлення складає до 3 робочих днів з моменту його подання та оплати. У разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк його формування починається з першого робочого дня, що слідує після вихідного.
Покупець отримує рахунок на оплату товару (послуг) з реквізитами Продавця у порядку, визначеному засобами інтернет-магазину.
   4. Порядок оплати замовлення
Покупець може оплатити замовлення наступними способами:
за допомогою банківського переказу грошей на банківські реквізити Продавця, вказані в рахунку, банківської картки через термінал (портативний імпринтер) або через інтернет - банкінг;
при отриманні.
Оплата замовлення здійснюється Покупцем в розмірі 100 % передплати протягом трьох днів з дати отримання рахунку або формування засобами інтернет-магазину замовлення та зобов’язання про оплату.
   5. Строк, вартість і умови доставки замовлення
Доставка замовлення в межах України виконується за рахунок Покупця силами транспортної компанії і не може перевищувати 14 днів.
Вартість доставки в інтернет – магазині вказана і залежить від діючих тарифів транспортної компанії.
   6. Права та обов’язки сторін
6.1. Продавець зобов’язаний:
виконувати умови даного Договору;
виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
передати Покупцю товар згідно з обраним зразком в інтернет – магазині, оформленим замовленням і умовами даного Договору;
перевірити якісні і кількісні характеристики товару під час його пакування на складі Продавця.
6.2. Продавець має право:
в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором, у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.
6.3. Покупець зобов’язаний:
своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору.
6.4. Покупець має право:
оформити замовлення в інтернет – магазині;